Které místo v zahradě je nejlepší pro kompostér

Vyzrálý kompost sem, kvalitní humus tam. Bez této komponenty se obejde málokterý doporučený pěstební postup v užitkové i okrasné zahradě. Vlastní zásobárna organických živin je jedním z pilířů ekologického přístupu, šetří prostředky na nákup komerčních preparátů a ještě usnadňuje likvidaci biologicky rozložitelného odpadu z domácnosti i záhonů.

Při hledání vhodného místa k vybudování kompostoviště usilujte o dosažení kompromisu. Na jedné straně musí být naplňování, udržování i využívání co nejpraktičtější. Zároveň je však žádoucí neobtěžovat smysly sebe ani sousedy, pod čímž dobře rozumíte zejména zrak a čich, pokud vám to hned skrslo. Pokud je to možné, zvolte místo za přirozenou clonou v podobě živého plotu nebo křoviny. Vyřešit se to dá i účelovou výsadbou vegetace do bezprostřední blízkosti (slunečnice, fazole).

Jaký materiál zvolit
Sáhněte po vizuálně nerušivém konstrukčním materiálu – svépomocně smontovaných dřevěných deskách nebo barevně do prostředí zapadajícím odolném prefabrikovaném plastovém kompostéru. Téměř 500litrové zařízení s poklopem dostanete přibližně za 80 eur a půdorysně zabere plochu do jednoho metru čtverečního. Méně častými variantami jsou cihly, pletivo a kov.

I vzdálenosti hrají roli
Přirozenou tendenci instalovat tento prvek zahrady co nejdále od obydlí a exteriérové ​​relaxační zóny aplikujte ohleduplně nejen vůči sobě, ale také k okolí, abyste nikoho nepopudili nepříjemnými pachy. Myslete i na to, že čím dál od domu kompostoviště postavíte, tím delší cestu z kuchyně vždy budete měřit. Stejné upozornění se týká zachování komfortní vzdálenosti od záhonu či plochy s trvalkami.

Které stanoviště je ideální
Dokud nejde o speciální termokompostér, vyhněte se přímému slunci. Ideální je stanoviště v polostínu a ještě i chráněné proti větru, k tomu alespoň do určité míry schované před srážkami: například pod stromem. V zájmu dodržení vyhovujících postupů neignorujte potřebu nechat zespodu přístup kompostované hmoty k půdě. Průchod však zabezpečte před hraboši, a to pletivem nataženým do jámy při budování. Podobné opatření se používá při vyvýšených záhonech. Dobře založené a provozované kompostoviště má spíše vůni kypré půdy, než by do okolí šířilo hnilobný puch.

Přes zahradu suchou nohou
Zahrňte do plánování zpevněnou pěšinku. I v nepříznivém počasí se pak dostanete ke kompostovišti suchou nohou a domů se vrátíte bez zablácené obuvi. Při koncipování myslete také na větší přidruženou plochu, na kterou se pohodlně bude dát odstavit kolečko. Značně to zjednodušuje práci včetně úkonů při obracení obsahu lopatou nebo vidlemi. Dopad na kvalitu výsledné materie totiž má také to, zda kompost alespoň občas provzdušníte. Obvyklá minimální periodicita je jednou za kvartál.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články