Od ledna poplatky za odpad ještě více otevřou peněženky

Největší zdražování se týká skládkování, které je preferováno až na 80% území Slovenska. Dosahy těchto změn mají tedy přímý vliv i na naše peněženky.

Přehled o cenách běžného zboží a služeb máme většinou dobrý. „Naopak, v případě cen odpadu většinou ani netušíme, kolik obce a města či samotné domácnosti likvidace odpadu stojí. Směsný komunální odpad mnoho let končil převážně na skládkách a náklady byly stabilní,“ říká Eva Sadovská, analytička WOOD&Company. Tomu ale „odzvonilo“ a od roku 2019 jsme svědky prudkého zvyšování cen za takové zneškodňování odpadu. Důvodem je fakt, že slovenské odpadové hospodářství prochází v posledních letech významnými změnami, které mají samosprávy a jejich obyvatele inspirovat k ekologičtějšímu nakládání s odpady.

Skládkování od roku 2018 zdražilo téměř dvojnásob
Celkové průměrné náklady samospráv na skládkování vzrostly ze 40 eur v roce 2018 za tunu na 76 eur v roce 2021. Jak k tomuto prudkému nárůstu došlo? „Cena za skládkování komunálního odpadu se skládá ze dvou složek: samotné ceny za uložení na skládku a poplatku, který se odvádí do Environmentálního fondu (tzv. Envirofond). Průměrná cena za uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu na skládku se do roku 2018 pohybovala kolem 35 eur. Poplatek pro Envirofond byl do roku 2018 stanoven na cca 5 eur,“ uvedla analytička. Celkem tedy obec nebo město dosud platili za skládkování odpadu přibližně 40 eur za tunu.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články